Lễ hội đã thất truyền từ lâu: Chọi Gà trong truyền thuyết 18+

Chọi gà kiểu này trong rất hay cần phải lưu truyền về sau cho con cháu, nói đi cũng phải nói lại nhìn thật tội nghiệp hai con gà

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/09/untitled_2n0jm9lfff5cc.png


VIDEO

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?