Lắp cốp điện mở tự động cho CRV

BansheeBanshee

18/09/2016/0

Để tăng thêm tiện ích cũng như sự sự sang trọng tôi đã lắp thêm cốp điện mở tự động cho xe CRV.
Chia sẻ cùng mọi người
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88ihk46i9.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88j1daosf.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88j7fr00g.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88jc03b9b.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88jk3ism6.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88lnjplo7.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88m14nssq.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88mdr9e04.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88nrbqpn5.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88nrcig57.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88o93ag6d.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88p8pqjsa.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88pd2jtfs.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88q3s6j5k.jpeg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/image_2n6h88rbtgpqs.jpeg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?