Làm thế nào để biết Quy trình bổ nhiệm?

Thang Nguyen Van 2Thang Nguyen Van 2

18/06/2016/0

Nhiều năm nay cứ được nghe từ Quy trình bổ nhiệm? Không hiểu nó được quy định ở Văn bẩn nào? Cơ quan nào soạn thảo và chịu trách nhiệm? Ai giám sát việc thực hiện quy trình? Đúng quy trình vẫn xảy ra tiêu cực, sai quy trình có xảy ra tiêu cực không? Ai chịu trách nhiệm khi xảy ra hậu quả?
Bao nhiêu năm đánh giá, rút kinh nghiệm sửa đổi bổ sung quy trình để quy trình tốt hơn lên?
Có nên thay đổi cách vận hành quy trình bằng việc thuê tổ chức nước ngoài chuyên gia về làm Quy trình để học hỏi không?
Nên thế nào khi chúng ta có đầy đủ bộ máy với trên 11 triệu người hưởng lương để có trách nhiệm trong vận hành Quy trình?
Nếu có nghị quyết của tổ chức lãnh đạo đã ký duyệt *Quy trình* thì người Đứng đầu phải bị quy trách nhiệm trước pháp luật như thế nào?
Các chuyên gia hoặc người biết * quy trình* làm ơn Chia sẻ giúp ạ?

Trân trọng cảm ơn!

P/s: Cảm ơn Quy trình huyền diệu CCCCC!
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?