Làm sao để nhốt 21 con bò vào trong 4 chuồng, mỗi chuồng là số lẻ?

Bác nông dân đã nhốt 21 con bò vào trong 4 chuồng và số con ở mỗi chuồng luôn là số lẻ. Vậy bác nông dân đó đã làm như thế nào?
> XEM THÊM NHỮNG CÂU ĐỐ HẠI NÃO
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/untitled-1-7383-1459390963_2mbn6q2cdenfo.jpg

Làm sao để nhốt 21 con bò vào trong 4 chuồng, mỗi chuồng là số lẻ?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/1-9657-1459330200_2mbn6q2cllc5i.jpg

Cái gì của mình nhưng tên gọi lại thuộc về người khác?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/2-1526-1459330201_2mbn6q2e15ic6.jpg

Có 2 người cùng một mẹ sinh ra, sinh cách nhau chỉ vài chục phút, nhưng họ không phải 2 anh em sinh đôi. Vì sao ?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/3-7954-1459330201_2mbn6q2dpb0sf.jpg

Mình rồng, đuôi phụng le te

Mùa Đông ấp trứng, mùa Hè nở con

Là gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/4-7867-1459330202_2mbn6q2cfqc71.jpg

Trong bong bóng có không khí, vậy trong phao bơi có cái gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/5-7738-1459330202_2mbn6q2e0i22d.jpg

Giữa lưng trời có vũng nước trong

Cá lòng tong lội không tới.

Là gì?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/100-dan-ong-khong-tim-duoc-3-diem-khac-nhau-giua-hai-buc-anh-nay.2300990[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/1-3041-1459411981_2mbios2pqpsn1.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?