Lại thêm một ca chơi ngu lấy tiếng nữa, phát cuối chắc chí mạng

Thương cho hai bạn, đánh thế này thì còn gì là đầu nữa. Gặp em là chơi hẳn cái bình nước 21L mới máu chứ, cái chai nhỏ tí thế kia thì đã bõ bèn gì.
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?