Lai mot vu no o Trung Quoc

Champione GoldenChampione Golden

11/08/2016/0

Mot vu no lon da xay ra o tinh Hubei Trung Quoc lam 21 nguoi chet va 5 nguoi bi thuong. Nguyen nhan duoc cho la da ro ri hoa chat o mot nha may trong thanh pho.Cong tac bao mat va an toan cua cac nha may hoa chat Trung Quoc co le da xuong them mot cap do.Co le Trung Quoc cung chang hon gi Viet Nam dau dau.
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?