Lại một biển xanh thích đấu đầu xe tải, cái kết có hậu chia đều cả hai bên

Quá nhọ cho hai bên. Ông nào cũng đen hết. Vỡ hết cả đầu, cả đèn. Đến mức Toyota còn bung túi khí là biết đâm mạnh thế nào đấy =)))

Chưa biết đúng sai thế nào. Cơ mà đâm thế này thì không nhẹ đâu.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/19/1936359_1634534543466326_342887120983153_2m0see7p2t9ji.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/19/12509088_1634534560132991_65458615866907_2m0send17m8bf.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/19/12417907_850293428413115_196220283553553_2m0senedkn55n.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/19/12522928_850293475079777_568718316540561_2m0sencpts2t2.jpg
Bình luận
-
Hay

- Trả lời -

- 19/01/2016

Tội cho bác xe tải quá.

- Trả lời -

- 19/01/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?