Lại gặp anh Tây biểu diễn siêu xe rồi, giờ mới được nhìn thấy anh biểu diễn quả lên xe thần thánh

Trước cũng có lần gặp anh zai này, đi đúng con xe này trên đường. Nói chung là tròn mắt, không hiểu sao nhảy được như thế. Hôm nay chứng kiến mới thấy đỉnh :3

Đúng là rân chơi xịn có khác mà, lên xe nó cũng chất

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/26/12049646_203469306690710_768530642553042_2mam8snrl4re2.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/26/12670894_203469146690726_634420005140849_2mam8snr9q4r0.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/26/12075008_203469160024058_834043161718295_2mam8snmllm9b.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?