Lắc não giải 3 câu đố khiến 90% người bỏ cuộc

Xem ai thông minh hơn nào!
Câu 1: Hãy thêm một đường thẳng duy nhất để trở thành phép tính đúng?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/17/1-9357-1508151774_2p44ts1r6m61s.jpg


=> Đáp án

Câu 2: Có 2 căn phòng khác nhau. Một phòng có 3 bóng đèn, một phòng có 3 công tắc. Bạn đang ở trong phòng có 3 công tắc. Chỉ được bước một lần duy nhất vào phòng có 3 bóng đèn, vậy làm thế nào để xác định công tắc điều khiển của mỗi bóng đèn?
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/17/2-6919-1508151774_2p44ts24r31pt.jpg

=> Đáp án

Câu 3: Trong 3 ngày có 3 con gà mái đẻ ra 3 quả trứng. Hỏi 12 con gà mái đẻ được bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/17/3-3571-1508152175_2p44ts2641ig4.jpg


=> Đáp án

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?