Lạ đời con dâu khó tính đến cả mẹ chồng còn sợ: Khó vậy ai sống cho nổiMẹ chồng thì quá hiền, con dâu nói sao nghe vậy, đã vậy còn muốn mẹ phải thế này thế kia, gặp phải bà mẹ chồng khác có mà cho về nơi sản xuất sớm. Khó gì khó vừa thôi, khó quá ai sống cho nổi.

VIDEO XEM THÊM

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?