Là cống dởm hay do xe quá nặng???

Khả năng là do xe quá nặng thôi. Về luật thì miệng cấm là nơi cấm đỗ xe. Đấy lại gặp con xe siêu tải này nữa thì cũng khó chịu lắm

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/2_2mboei97rjblg.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/12800151_691966940945578_919046656929021_2mboelfih0dj5.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/12923382_691966827612256_549651590374079_2mboelf5a79f1.jpg
Bình luận
-
Xe thì nặng mà nắp cống do VN thi công chất lượng "có hạn"

- Trả lời -

- 04/04/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?