Kinh nghiệm bỏ túi nha các bác: Các biển phụ trong Luật giao thông đường bộ

Danh sách hình ảnh và hướng dẫn các biển phụ trong Luật Giao thông đường bộ mới nhất 2016 tại Việt Nam.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/51-1915_2mgecmtecl8mg.jpg

Các biển phụ trong Luật giao thông đường bộ
Biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm,biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm mục đích bổ trợ, thuyết minh bổ sung để hiểu rõ hơn các biển đó. Trong các trường hợp đặc biệt, khi có biển phụ đi kèm với các loại biển trên thì người lái xe phải thực hiện theo nội dung được thể hiện trên biển phụ.

Biển phụ có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sung làm rõ ý nghĩa các biển chính.

Biển phụ gồm 10 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 510:

Biển báo 501: Phạm vi tác dụng của biển
Để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hay đoạn đường phải thi hành lệnh cấm hoặc hạn chế.

Biển báo 502: Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu
Để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước.

Biển báo 503a: Hướng tác dụng của biển
Đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

Biển báo 503b: Hướng tác dụng của biển
Để chỉ đồng thời 2 hướng tác dụng (trái và phải) của biển chính hoặc được đặt vớibiển báo nhắc lại lệnh cấm và hiệu lệnh.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/bienphu-1303_2mgecn08qb3dc.gif

Nhóm biển phụ 501 - 504
Biển báo 503c: Hướng tác dụng của biển

Đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

Biển báo 503d: Hướng tác dụng của biển
Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.

Biển báo 503e: Hướng tác dụng của biển
Để chỉ đồng thời 2 hướng tác dụng (xuôi và ngược) của biển báo nhắc lại lệnh cấm dừng và cấm đỗ xe.

Biển báo 503f: Hướng tác dụng của biển
Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.


Hướng dẫn Biển báo giao thông đường bộ - Nguồn: Youtube

Biển báo 504: Làn đường
Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay bên dưới đèn hiệu để chỉ làn đường chịu hiệu lực của biển (hay đèn hiệu) báo lệnh cấm - và hiệu lệnh trên làn đường đó.

Biển báo 505: Loại xe
Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển báo cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn đối với riêng loại xe đó.

Biển báo 506: Hướng đường ưu tiên
Biển được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số 401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/bienphu3-1307_2mgecn0e5g05e.gif

Nhóm biển phụ từ 505 - 510
Biển báo 508: Hướng rẽ

Biển được sử dụng độc lập để báo trước cho người biết gần đến chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

Biển báo 509a,b: Chỗ đường sắt cắt đường bộ
Biển được sử dụng để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết phía trước có điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ.

Biển báo 510: Chiều cao an toàn
Để bổ sung cho biển 239 "Đường cáp điện ở phía trên", phải đặt biển số 510 "chiều cao an toàn", biển này chỉ rõ chiều cao an toàn cho các phương tiện đi qua đoạn đường có dây điện bên trên.


Xem thêm: http://www.baogiaothong.vn/cac-bien-phu-trong-luat-giao-thong-duong-bo-d147651.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?