Kiểu khóa xe thách thức mọi loại trộm của 'Dân chơi" Ả rập.........

Đến "soái ca" trộm VN chắc cũng phải gọi bằng cụ .........
Bình luận
-
Đến chủ xe đội mũ trắng còn " hoa mắt" mới mở đc cánh cửa.

- Trả lời -

- 30/08/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?