Kiếm tiền online theo cách của sinh viên

http://www.purevolume.com/listeners/bluemoon44097/posts/5378297/Ki%E1%BA%BFm+ti%E1%BB%81n+online+theo+c%C3%A1ch+c%E1%BB%A7a+sinh+vi%C3%AAn
Đa số các bạn sinh viên hiện này đều có quỹ thời gian không cố định. Việc tìm một công việc làm thêm tăng thu nhập đối với một bộ phận sinh viên khá khó khăn bởi bất kỳ cửa hàng nào tuyển nhân viên cũng đều yêu cầu nhân viên đi làm đúng ca, đúng giờ. Nhưng hầu như bạn nào cũng mong muốn có thêm một khoản thu nhập mà không bị giới hạn về thời gian.
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?