Kiểm ra chỉ số IQ: Nhìn ra 19 tam giác là xuất sắc, 23 hình là thiên tài…

Trong hình dưới đây, bạn có thể nhìn ra bao nhiêu tam giác? Nhìn ra 9 hình tam giác là khá, 19 hình là xuất sắc, 23 hình là thiên tài…

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/tam-giac_2osdq40nqhkj3.png


Bạn có thể nhìn thấy mấy hình tam giác?
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?