Khớp nối xoay Deublin 2412-001-127, PN: 341900/X0913-Deublin Vietnam

Nghĩa MrNghĩa Mr

14:11 - 04/05/0

Khớp nối xoay Deublin 2412-001-127, PN: 341900/X0913-Deublin Vietnam

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/05/04/9856941444_1525417895.png
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?