Không nhường đường cho xe ưu tiên, Innova bị ép ngay trên đường

Xe ưu tiên có dẫn đoàn, chủ video cũng nói là có còi và đèn. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Innova cứ chèn ngang đầu. Cuối cùng bị ép xe luôn.

Thôi cũng là bài học cho bác tài. Đi đường nên chú ý và có sự tập trung. Nhiều người lái xe thường bật nhạc to thành ra xe khác có còi cũng chẳng nghe thấy gì. Cái này rất nguy hiểm này.

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/1_2mitjh3nmcijj.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/2_2mitjhs9n2m9l.png

Bình luận
-

MrK

Chã hĩu!? Thẩm xong cái cờ nhíp mà thấy bâng khuâng lạ... Hay tại dân trí nước nhà dạo này khủng hoảng nhể!? ) P/s: Mà đường thì thênh thang lại chia làn xả láng, Innova chạy cũng chẳng chậm thế kia thì tại sao cái chú xe "ưu tiên" (mà biết có phải đang có việc gấp thật không?) không chuyển làn vào trong rồi vượt cho hoành đi. Rách ruột!

- Trả lời -

- 22/05/2016

Xe ưu tiên đang dẫn đoàn!

- Trả lời -

- 22/05/2016

Xe dẫn đoàn có tín hiệu từ xa và đèn nháy, chú Ỉn không tập trung nên mang vạ vào người. Cũng đáng thôi!

- Trả lời -

- 22/05/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?