Không ngờ cũng có ngày "Sếp" Tùng bê tha, giọng lè nhè khi được phỏng vấn như thế này =)))))))) [VIDEO]

Chắc trước khi phỏng vấn Sơn Tùng phải uống đến vài lít nên giọng mời lè nhè thế này =)))))) Líu hết cả lưỡi :o

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?