Không nghĩ rằng 1 bài toán tưởng như đơn giản mà có tới 99% người lớn đều trả lời sai

Bài toán này hơi hại não nhỉ. Đáp án của bạn bằng mấy?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/15/21730791_189080371634536_411982007150767_2otfged6ljk11.jpg
Bình luận
-
40

- Trả lời -

- 16/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?