Không muốn chó bị bắt, hãy đeo cho chúng những mẫu rọ mõm siêu độc, siêu chất này

Luật quy định nếu phát hiện chó chạy rông ngoài đường mà không có rọ mõm thì đội bắt chó sẽ bắt ngay. Sau 72 giờ không có người đến nhận lãnh thì sẽ mang đi tiêu hủy.

Nếu bạn là một người yêu động vật thì khi muốn dẫn đám thú cưng đi dạo, nhớ phải rọ mõm chúng lại nhé. Dưới đây là một số mẫu rọ mõm siêu độc cho bạn tham khảo. Chất đừng hỏi luôn.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912259624-1_2ota5adhk7228.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/15052891222081-2_2ota5adi4da92.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912263108-3_2ota5adecaf0i.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912237027-4_2ota5adkbfoeo.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912253927-5_2ota5adgoqooe.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912295470-6_2ota5adk6lfdt.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912250631-7_2ota5adk4513a.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912234059-8_2ota5adiqmj30.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912227354-9_2ota5adg6252m.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/15052891225984-10_2ota5adietn8r.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912292588-11_2ota5adj4pf6i.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912285491-12_2ota5adkm92gk.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912285712-13_2ota5adjbjj2o.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912243109-14_2ota5adggh8mo.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150528912296838-15_2ota5adfrf1k7.jpg


VIDEO HOT

VIDEO xem thêm
Bình luận
-
Cho chü deo nua. Nó möí oách !

- Trả lời -

- 14/09/2017

nhập cái này về bán hay nè hehehhe

- Trả lời -

- 14/09/2017

Chó đeo thấy đẹp đấy nhưng còn phía đuôi nó cũng nguy hiểm vậy!

- Trả lời -

- 14/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?