Không đủ tiền thuê nhà, cha già và con thơ lấy trạm ATM làm nhà và nơi học bài - Quá thuơng tâm

Hy vọng sẽ có người có tấm lòng bồ tát giúp đỡ cưu mang 2 cha con nhà bác này. Trời Hà Nội giờ này lạnh lắm. Thế mà 2 cha con vẫn co ro ở trạm ATM thế này

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/01/screen_shot_2016-12-01_at_22_41_31_2nhcilsgahk6o.png


P/s: Cây ATM vietinbank ngay trước cổng phụ Bạch Mai (đường Phương Mai) nhé mn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/01/15284042_965692543562950_892783342546475_2nhcinogcstpq.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?