Không chụp ảnh chân dung chính chủ sẽ bị cắt thuê bao di động: Bà con liệu đường mà bổ sung sớm!

Bây giờ lại còn phải chụp cả ảnh chân dung chính chủ chủ nữa sao? Không hiểu mấy thành phần phẫu thuật thẩm mỹ sẽ chính chủ kiểu gì nhỉ?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/19/thue-bao-di-dong-phai-chup-anh-chan-dung_2ogigimd20fgc.jpg


Theo thông tin trên báo VTC:

Trong Nghị định số 49/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông vừa mới được ban hành, các nhà mạng phải gửi thông báo cho các thuê bao di động không đúng quy định liên tục trong vòng 5 ngày để yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện việc giao kết hợp đồng mẫu.

Một điểm mới trong Nghị định 49 đó là ngoài thông tin về giấy tờ tùy thân, thuê bao cần phải bổ sung thêm cả ảnh chân dung chính chủ. Quy định mới này được áp dụng cho tất cả các thuê bao đăng ký mới sau ngày 24/4/2017. Đối với những thuê bao đã đăng ký trước đó, nhà mạng sẽ có 12 tháng để bổ sung thông tin theo quy định mới.

Đối với những trường hợp cá nhân, tổ chức cố ý không thực hiện theo đúng quy định, nhà mạng sẽ có hình phạt xử lý đó là tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều trong vòng 15 ngày. Nếu như vẫn tiếp tục không thực hiện, nhà mạng sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 2 chiều sau 15 ngày tiếp theo.

Nguồn: http://vtc.vn/bi-cat-thue-bao-di-dong-neu-khong-chup-anh-chan-dung-d330825.html


[embedPost]VIDEO HOT:
[/embedPost]


VIDEO HOT:
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?