Khóa kế toán viên hành chính sự nghiệp

trinhoanhtrinhoanh

09:00 - 07/12/0

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
(Theo thông tư 107/2017/TT-BTC )
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ngày 10/10/2017 và chính thức có hiệu lực ngày 24/11/2017
http://vietedu.net.vn/st…/Ke-toan-vien-hanh-chinh-su-nghiep/
1. Mục Tiêu:
- Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao
- Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau:
+ Tổng hợp tất cả các loại luân chuyển tài chính (biểu hiện bằng tiền) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp kế toán trưởng hoàn thành công việc báo cáo tài chính cuối kỳ.
+ Ngoài kiến thức chung học viên còn tiếp thu được các kiến thức về mối quan hệ lôgíc giữa các phần hành kế toán của các kế toán viên.
+ Lập các báo cáo quyết toán ngân sách
2. Học phí: 2.500.000đ/ Hv ( chưa bao gồm tài liệu)
3. Thời gian học: 1,5 tháng
4. Chứng chỉ: Cuối khóa học viên thi và cấp chứng chỉ do học viện tài chính cấp có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Giáo dục Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 2, số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện Thoại: 0902 86 86 81 Ms Oanh

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?