Khó tin đây là mức lương cao nhất của người làm trong tổ chức cơ yếu Chính phủ

Theo các bạn mức lương thế này đã hợp lý chưa? Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ sẽ được hưởng bậc lương cấp hàm cơ yếu cao nhất và hệ số lương cao nhất.

Nguồn: Vov.vn


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/18/antoanthongtin_vn-skluat6_2p4b3rf3boc56.jpg

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Theo đó, người có quân hàm Trung tướng sẽ được hưởng lương bậc 10, tương đương với hệ số 9,20. Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ có bậc lương cấp hàm cơ yếu cao nhất là bậc 10, hệ số lương là 9,20.

Bảng lương cấp hàm cơ yếu quy định 10 bậc như sau:

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/18/luong_qd1_sycj_2p4b452qns9ao.jpg


Bậc lương cấp hàm cơ yếu cao nhất áp dụng đối với các chức danh thuộc diện xếp lương cấp hàm cơ yếu quy định như sau:

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/18/luong_qd2_bcxq_2p4b452r1eit3.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/18/luong_qd3_cwba_2p4b452qacol6.jpg

Ngoài mức lương cơ bản, người làm công tác cơ yếu (bao gồm người hưởng lương cấp hàm cơ yếu và người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu) không phải là quân nhân, công an nhân dân thực hiện phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp thâm niên vượt khung, và một số phụ cấp khác.
Cụ thể, người làm việc tại Ban Cơ yếu Chính phủ được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức cơ yếu hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/18/luong_qd_4_kudk_2p4b452rbokgm.jpg


Xem đầy đủ nội dung trích dẫn


Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?