Khó hiểu...

Ca Sau 2016Ca Sau 2016

07/12/2016/0

Các vitalker pls giải thích hộ cái, sao đàn ông lúc đàn đúm, gái gú thì cái uy tín và sĩ diện nó ở đâu?! Lúc bị tung hê giữa bàn dân thiên hạ lại bảo là sĩ diện, uy tín là hàng đầu...
Có chơi có chịu chứ nhờ?!
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/img_0262_2ni6r67cf0dsk.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?