Khi rapper tính tiền, Eminem phiên bản Việt Nam đây rồi!

Kiểu này chắc não chị phải chạy marathon mới đuổi kịp tốc độ tính tiền siêu tốc của chị. Đọc nhanh như vậy đã khó rồi, đằng này còn phải cộng tiền như vậy nữa chứ. Có bác nào biết địa chỉ quán này không, vài bữa em rủ cả đại đội lớp em đi ăn để nghe tính tiền cho nó sướng tai và mở mang tầm mắt.
Bình luận
-
Đù

- Trả lời -

- 09/02/2016

Cái quan trọng nhất là tính có đúng hay không ?hay lại như trò đếm cá con : ba mươi ba mốt , con này tốt bốn mốt bốn hai

- Trả lời -

- 10/02/2016

Đúng rồi bác ơi , nó đâu có ngu nên khách hàng mới trở thành ngu đó.

-

- 10/02/2016

???

Con nhân viên đâu ngu ... mà đem cái tính tiền này ra làm cho cười .... nhầm để mà ăn cám à

-

- 10/02/2016

Đề nghị cái anh gì khép cái mồm lại để người ta yên tâm tính tiền

- Trả lời -

- 10/02/2016

Cuối cùng bị tính lộn tới 200 ngàn .

- Trả lời -

- 12/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?