Khí Heli có cháy không?

huu dunghuu dung

11:42 - 09/04/0

Khí Heli có cháy không? Khí Heli là một khí trơ không gây cháy nổ, không nảy sinh phản ứng với các nguyên tố hóa học khác.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/09/5180378567_1523248898.jpg

http://migco.vn/khi-heli-co-chay-khong/

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?