Khi gấu là người mê đồ công nghệ

Gấu bác nào đây, hãi quá đi.

> Xem video
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/screen_shot_2016-07-01_at_8_16_30_pm_2mp0k88jgrms4.png
Bình luận
-
chôn sống bả theo cái đt đi cho nó lành

- Trả lời -

- 01/07/2016

Ha ha ha. Dzui quá là dzui

- Trả lời -

- 01/07/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?