Khi đứa bạn thân đột nhiên tốt bụng nhường thịt, hãy cảnh giác!

Không có chuyện tốt nào đột nhiên xuất hiện cả đâu. Nếu một ngày đứa bạn thân bình thường ăn như hạm đội của bạn đột ngột ăn ít lại, và nhường đồ ăn ngon cho bạn thì nên thật cảnh giác. Chỉ có hai lý do, một là nó đã làm chuyện có lỗi với bạn; hai là đồ ăn có vấn đề. Nhớ nhé!
Bình luận
-
Tởm quá hè :oops

- Trả lời -

- 08/06/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?