Khi 2 em cún giải quyết mâu thuẫn - Cả quán nét phải nín lặng :D

băng băng xông vào "địa bàn" đối thủ như chỗ không người, quả là có khí chất :v[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/03/untitled-1_2nm5eifjko3ot.jpg
[/embedPost]
0 bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?