Kế hoạch tổ chức ngày thành lập Đoàn 26/3 của trường thcs

kimchungbaybykimchungbayby

09:53 - 14/03/0

Kế hoạch tổ chức ngày thành lập Đoàn 26/3 của trường thcs  được  chúng tôi sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Mời các bạn tham khảo mẫu kế hoạch tổ chức Hội trại mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……….

TRƯỜNG ………………

Số: …/KH-THLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội trại chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Căn cứ vào kế hoạch năm học 20…-20… của trường ……………….;

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội Liên Đội Trường .................... năm học 20…-20…,

Trường .................... xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại chào mừng … năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 –26/3/20…), với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích – ý nghĩa

- Giáo dục và tuyên truyền đội viên, thiếu niên trong Liên đội về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng thời nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, trang bị các kỹ năng sống cần thiết trong đội viên,thiếu niên của Liên đội.

II. Chủ đề: Thiếu nhi ........... hướng tới tương lai.

III. Thời gian - địa điểm

1. Thời gian: Dự kiến 02 ngày (từ ngày 23 /3/20… đến ngày 24/03/20…).

2. Địa điểm: Trong khuôn viên Trường .....................

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 • Toàn thể học sinh khối …
 • Toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường.

V. Nội dung, chương trình:

1. Nội dung tổng thể:

 • Xây dựng lều trại
 • Sinh hoạt trại, trò chơi nhỏ
 • Đốt lửa trại, chơi trò chơi tập thể, múa quanh lửa hồng.
 • Thi hóa trang, giao lưu văn nghệ.

2. Chương trình cụ thể:

* Ngày 23 tháng 3 năm 20…

 • 7 giờ đến 7giờ 30 phút: Tập trung khai mạc.
 • 7 giờ 30 phút đến 8 giờ: Nhận địa điểm, tập kết vật liệu.
 • Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút: Dựng trại
 • Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ: Vệ sinh lều trại, Ban tổ chức đi chấm trại.
 • Từ 11 giờ đến 12 giờ: Ăn trưa
 • Từ 12 giờ đến 14 giờ: Trại sinh nghỉ trưa + Ban tổ chức chuẩn bị vật dụng chơi trò chơi nhỏ.
 • 14 giờ đến 14 giờ 30 phút: Tập trung
 • 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 00: tổ chức sinh hoạt và chơi trò chơi nhỏ.
 • 17 giờ 00 đến 18 giờ 30 phút: Trại sinh vệ sinh cá nhân, ăn chiều + Ban tổ chức chuẩn bị vật dụng cho hoạt động lửa trại, giao lưu văn nghệ.
 • 18 giờ 30 phút đến 19 giờ: Ban tổ chức chuẩn bị cho hoạt động lửa trại, giao lưu văn nghệ.
 • 19 giờ đến 21 giờ: Tổ chức giao lưu văn nghệ.
 • 21 giờ đến 22 giờ 30 phút: Sinh hoạt tại trại.
 • 22 giờ 30 phút: Nghỉ đêm.

* Ngày 24 tháng 3 năm 20…

 • 5 giờ 30 phút: Báo thức, dọn dẹp tư trang cá nhân.
 • 5 giờ 30 phút đến 6 giờ: Vệ sinh cá nhân
 • 6 giờ đến 6 giờ 30 phút: Thể dục buổi sáng (Múa sân trường).
 • 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút: Ăn sáng + Ban tổ chức đi chấm trại lần hai.
 • 7 giờ 30 phút đến 8 giờ: Tập trung
 • 8 giờ đến 9 giờ 30 phút: Sinh hoạt và trò chơi vận động.
 • 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Hạ trại, dọn dẹp vệ sinh.
 • 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00: Bế mạc, tổng kết khen thưởng.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Ban tổ chức:

 • Điều hành chỉ đạo công tác tổ chức, thành lập các ban, tiểu ban phục vụ hội trại; phân công cụ thể các thầy cô về phụ trách các trại.
 • Xây dựng nội quy Hội trại; xây dựng các nội dung, chương trình cụ thể đối với từng hoạt động; chuẩn bị vật dụng cần thiết cho từng hoạt động; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh. Trật tự, an toàn cho hội trại.
 • Dự trù, tham mưu kinh phí cho hoạt động trại.
 • Họp Ban tổ chức hội trại (Lúc 16h00 ngày 24/01/2018; Đ/c Bí thư chi đoàn chuẩn bị nội dung)

2. Lớp:

 • Mỗi lớp dựng 1 cổng trại và 1 lều trại.
 • Các vật dụng cần thiết nhằm phục vụ tốt cho hoạt động trại.
 • Chuẩn bị vật dụng và thực hiện theo sự phân công của Ban tổ chức, chịu trách nhiệm các hoạt động của lớp.
 • 1 lớp tập 1 tiết mục văn nghệ.

* Lưu ý: Ban tổ chức Hội trại sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết từng hoạt động diễn ra trong Hội trại và sẽ thông báo qua email để toàn trường theo dõi và thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể và giáo viên chủ nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về Ban giám hiệu để xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Các ban ngành, đoàn thể;

- GVCN các lớp;

- Lưu: VT.

Nguồn:  http://gocbao.com/ke-hoach-to-chuc-ngay-26-3/

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?