IPHONE 45 =)))

Em đang để dành xèng khi nào ra là quất ngay một con thôi các bác ạ. =)))
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/04/iphone-lol_2m38r88q5r5qh.gif
Bình luận
-
,

- Trả lời -

- 04/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?