In khăn lạnh giá rẻ ở hcm

Nét ViệtNét Việt

11:33 - 17/07/0

Mẫu Khăn Lạnh In Mới Tại Nét Việt

KHĂN LẠNH PHỞ KHÔ GIA LAI​

  • Chất liệu: Khăn vải không dệt
  • In: In 1 màu, không in nền, có logo
  • Thành phẩm: Bao trắng, khăn bi
  • Định lượng: 60gr
  • Ghi chú: Số lượng tối thiểu 2000 khăn


[photo][data]https://lh3.googleusercontent.com/lgeQdyYCjzksGrLId3fTTLezRPR3KYMm-TKOiGrrzcZ2_fYJ1ujtODQnxx5llQwsHaMu3tI1YAyKznlCdS4uUIkazQKt4pgSKgpWMUe1Lxp7Vzx52UCEnzVJ8U0E-UAGBE0xfpO1ONVIwFGw7TOQlIBejZGjwOTMF7jPdqnApzMFI-ocHYEzFFXUefNpGiqWEBxa8cO-Vmfvjxu9qRxX9AChTli3U66PeehZd5VI1LGibCQ3ldundGPDZIrNk00HUTismslzq6tXfuPi7CN-qpybqoxqCuc4ba-ElcSW8Pjl3gC9o6gdmet6iolei_dkhYO39vIzD7Dh-oFGmXUhtSj5xPHOPTNV9mnpUDF9AvOUfBOtGF3smMoEpjgAX8tP-LZ278WcVg0mMwF3yTSXQkBH1VJlxkKo9I0lK8Ipb30e2oEWOWulMf8ATVrb1IO_ztknM3CVcdHLvbPDKnGtZjrOs1oeQvddItRwumSudDBkty6FNcNJoECLE5zEYkookiIOfP_M4scN8Dgpjwqdn1H_URc6sM9G0LKRISvBuVaA0ak7KRIXlunZVpYSp7L4Lg-9JciNEQnGg1Tc7pWRq4UmVgN4bLb3x4UFRiAd2ZDXJi4hWcA-PXI3VP6MFDBBJ9IophsvVoBc-fXrxJ_t6fKxN1BPjUZg=w847-h635-no[/data][caption][/caption][/photo]

Bạn cần tìm nơi cung cấp khăn lạnh tiện lợi cho quán của mình. Giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

[photo][data]https://lh3.googleusercontent.com/XxtVvEJsmWc-s_R_m5I6VejV6S6ty51kZ6Xr3ZqKPQWcHgnk7IlQBiVVhXPgNzkFdK4ZgAsMcA1TmBt5DXJ-g4OpCR2Kyi7iY6NI6Aj8SPh51mmZmY7SUO1I8VLsr-_NRcT-4IME7SwsPZzJl0MLdlIT1a8WBsuSdgyogyMTBTt63LR3lespuC3cvwsWhevOjMdMMXVgsMzAf4pXJioQflo1kAs9hO41yqMf82F86N26FyLEQk-3dmCOrsPHbHO8XurOCH8u3LUSRhxchcd-AexoCFsUYzpYDIfGxhTE-sfYziV1HjW6wPsNl_dTj0kSpAUd4BmkC5jSSRku4ZTgiI2e0XVeWnGCVM6Wq28J51-qg4oPkXm5pPzpsCBR3QUZigZUuMAUg1Am1uhoozpq7qqsl54HzD8oq4-jkhYigjGCusvy8l3uxxSRX0kztwbBg0tWK1kAq9OkpXKFaQsR6l1fC_NVf7CG4LrgVyhLu13TOKcM4Zw7uECUGtL2OYr6qzlrI0kYhjO2E1oWds65ANjuuK91aqZ0_xzd4rpFIJz-QR71r6WurT4c95mjgS8XZ8rcWqBUfxxId3tJ9DDky38eNFf-3O3c6JxhHKlTlQRxOJYldEBdUXPRbLSwCV90kFpCw5sap8zgniFfAbQ5RMEJDYzCZK64=w847-h635-no[/data][caption][/caption][/photo]

Hãy để chúng tôi, đáp ứng nhu cầu của bạn.
Liên hệ ngay, để chúng tôi BÁO GIÁ KHĂN LẠNH TỐT NHẤT cho bạn.

0903 181 581 - 0913 620 679

[photo][data]https://lh3.googleusercontent.com/QHEbh7q-OiTbCJdU6EZOEOJ5WeUDT1foMaFN-p4pBm7h1tnrxBUd704eJi7ik_Yl1pznZmx0axCS3F0ZG8NeUeWRkgpdbp0Aj85Jw-Hmst08g1TvFG3twBgl971IKyZLMb8w2LYwhbyhtRlxG9Q5hRqRb9O_vp-TayTdFYv-EBnsKLTXF_niY1kZAgGK6vzL-ndE-WaoHZrWEr4oUcl5IPPbyGA0iTRen7rO5gE0EhhZLAZ7KQ-i4jrW0Yw3JEP7VCsR5cVTcjWeK3AoPBk2fkdIbYD_ev-4QvNin4H-iLWde9whrc-2HVwa4qEDHvcrzi3y0fYwlGcz0_xKfY6MzQxCvceevBBWSiVmLcLgVSexaQ8S4Da9K4L7Tuv5w6WM0-G9XHo3f_2ZnwWVPPEGDcDLoKTdmAQqaHgfzOJURJyYSBp055ZbnmEUDlqfqPPZJ78SWBe5H4NEXJgrMCRZ0ua78Y7iqQm1D9ij6ACXna68tH3O5M11GED3wPwYCE54wbCiLEI5bqENZz4m0m8K1qSbRsZa0c9ClP-zL-UHiX1FZUnkC2wRcVQ1qegZ7hqC0Uu91isqOf5anndFERoANy8PgO4W5f6Uh2R6-wjddEvSG2V61tDRDW2xUB8aq6rnFis4fEMIwvaDMVlMTkc-1uJpXr9lF75j=w847-h635-no[/data][caption][/caption][/photo]

TỔNG HỢP MẪU KHĂN LẠNH IN MỚI 2018
Link: https://photos.app.goo.gl/YgKPN58ylozN86uB2
​Di động: 0903 181 581 - 0913 620 679
Địa chỉ: 1/10/28 Trần Bình Trọng, P5, Quận Bình Thạnh

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?