Huy động trong dân 6 triệu tỷ đồng để tái cơ cấu kinh tế?

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?