Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe như thế nào? Trước hết là đau mông! =))))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/30/12705778_1088684841174483_59293314054825_2n3nffepn0kq2.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/30/12651140_1088684874507813_32503152991244_2n3nffmdilke7.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/30/12688313_1088684907841143_51673175246575_2n3nffs0fraeq.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/30/12651308_1088684927841141_40588845341707_2n3nfg1i0ls5t.jpg
Bình luận
-
hahaaaaaaaaaaaa

- Trả lời -

- 30/08/2016

thỉnh thoảng ghé bên này .vui

-

- 30/08/2016

mày hả bưởi....

- Trả lời -

- 01/09/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?