Hương Giang idol mặt "trắng bệch như ma", Mai Ngô đen thùi lùi trong "Sao nhập ngũ"

Hương Giang Idol tranh thủ mần quen trai đẹp trong Sao nhập ngũ. Mai Ngô đen thui kiểu này chắc bị "hành dữ lắm" haha. Thương Mai. Thân xác hoang tàn không nhận ra.

Mặt Hương Giang trắng bệch nhìn phát sợ. Mặt trát cả núi phấn thì phải, mặt một màu, tay chân, cổ một màu khác.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/04/20621208_1845617375753737_16616992937374_2onaq29ql5k0g.png
1 bình luận
Hai thằng này "nhập ngũ" làm nham nhở cả đời mấy chú lính!

- Trả lời -

- 19:53 - 04/08

Bạn có thể quan tâm
<>
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?