Hủ nhựa đựng hoá chất , hủ nhựa 2 lít giá rẻ , hủ nhựa 1.5 lít , hủ nhựa 1 lít , hủ nhựa 750 ml , hủ nhựa

Lê

09:23 - 11/07/0

Hủ nhựa đựng hoá chất , hủ nhựa 2 lít giá rẻ , hủ nhựa 1.5 lít , hủ nhựa 1 lít , hủ nhựa 750 ml , hủ nhựa 500 ml , hủ nhựa 250 ml đựng hoá chất , hủ nhựa 100ml đựng hoá chất

Công ty sản xuất hủ nhựa HDPE từ 100 ml đến 2 lít chuyên đựng hoá chất đồng thời cũng có thể chứa đựng thực phẩm khá an toàn như hạt điều , các loại bột và các chất phụ gia

Hủ nhựa sử dụng với 2 loại nắp garenty và nắp vặn chính vì vậy hủ nhựa có thể đựng các dạng hoá chất và dầu thực vật dạng loãng mà không bị đổ hay rõ rỉ khi đặt ngang hoặc bị rơi

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/8364483861_1531275898.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/2391273319_1531275904.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/2532132345_1531275914.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/2532132345_15312759141.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/2532132345_15312759142.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/7199807369_1531275939.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/7199807369_15312759391.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/7199807369_15312759392.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/7199807369_15312759393.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/7199807369_15312759394.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/2023286043_1531275949.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/2023286043_15312759491.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/2023286043_1531275949.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/5219836757_1531275962.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/5219836757_15312759621.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/5219836757_15312759622.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/8473772993_1531275974.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/8473772993_15312759741.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/8473772993_15312759742.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/07/11/8473772993_15312759743.jpg

Công Ty TNHH Công Nghiệp Mỹ Kỳ

www.nhuamyky.com

ĐC: 528/5/129 Điện Biên Phủ, P11, Q10

ĐT: 0933 870 490 Lê hoặc 090 441 4352 ngọc

Mail: nhuamyky01@gmail.com

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?