Hủ nhựa đựng hoá chất , hủ nhựa 100 ml tròn , hủ nhựa 250 ml , hủ 500ml nắp vặn , hủ nhựa 0.5 lít , hủ nhựa 750

Lê

15:23 - 04/08/0

Hủ nhựa đựng hoá chất , hủ nhựa 100 ml tròn , hủ nhựa 250 ml , hủ 500ml nắp vặn , hủ nhựa 0.5 lít , hủ nhựa 750 ml , hủ nhựa 1 lít tròn , hủ nhựa 1 lít nắp vặn ,hủ 1 lít vuông,  hủ nhựa 1.5 lít , hủ nhựa 2 lít garenty 

Hủ nhựa đựng hoá chất HDPE màu trắng sữa nắp garenty vừa có thể sử dụng đựng các chất hoá học dạng loãng , dạng bột đều rất thuận tiện mà không bị đổ , rò rỉ . Hủ nhựa đa dạng mẫu mã , mẫu thấp - cao để phù hợp và đáp ứng đúng theo yêu cầu sử dụng của người dùng

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/6300552536_1533370707.jpg

Hủ nhựa 100ml

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/7253274729_1533370727.jpg

Hủ 250 ml nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/5490810765_1533370732.jpg

Hủ 250 ml garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/1612526221_1533370737.jpg

Hủ 350 ml mỡ bò

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/1245774796_1533370743.jpg

Hủ 350 ml garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/5876674835_1533370747.jpg

Hủ nhựa 500 ml nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/8585169462_1533370752.jpg

Hủ nhựa 500 ml nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/9783640127_1533370757.jpg

Hủ nhựa 750 ml năp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/2567834531_1533370762.jpg

Hủ 750 ml nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/4631913759_1533370828.jpg

Hủ nhựa 1 lít nắp kín

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/6633157552_1533370804.jpg

Hủ nhựa 1 lít garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/4885176130_1533370785.jpg

Hủ nhựa 1 lít quai

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/4045662253_1533370811.jpg

Hủ nhựa 1 lít tròn garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/6919580145_1533370820.jpg

Hủ 1 lít cao

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/7877296218_1533370837.jpg

Hủ nhựa 1 lít tròn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/5679857932_1533370846.jpg

Hủ nhựa 1 lít nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/1466429872_1533370851.jpg

Hủ nhựa 1.5 lít nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/6792884350_1533370858.jpg

Hủ nhựa 1.5 lít nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/4386465579_1533370862.jpg

Hủ nhựa 1.5 lít quai

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/5231307701_1533370868.jpg

Hủ nhựa 2 lít nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/04/1650300563_1533370873.jpg

Hủ nhựa 2 lít nắp garenty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Mỹ Kỳ

www.nhuamyky.com

ĐC: 528/5/129 Điện Biên Phủ, P11, Q10

ĐT: 0933 870 490 Lê hoặc 097 469 0412 HÀ

Mail: nhuamyky01@gmail.com

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?