Hủ nhựa 2 lít , hủ nhựa 2 lít nắp garenty, hủ nhựa đựng hoá chất, hủ nhựa 1.5 lít , hủ nhựa 1 lít , hủ nhựa 750 ml,

Lê

15:29 - 01/08/0

Hủ nhựa 2 lít , hủ nhựa 2 lít nắp garenty, hủ nhựa đựng hoá chất, hủ nhựa 1.5 lít , hủ nhựa 1 lít , hủ nhựa 750 ml, hủ nhựa 500ml, hủ nhựa 350 ml, hủ nhựa 250 ml, hủ nhựa 100 ml

Hủ nhựa đựng hoá chất được thiết kế ở dạng tròn , màu trắng sữa , trắng xanh gồm có nắp garenty khi chứa hoá chất ở dạng loãng , dạng gel , dạng dung môi còn riêng nắp vặn dùng khi đựng hoá chất ở dạng rắn , dạng bột

Hủ nhựa tròn có thể tích từ 100ml đến 2 lít không chỉ đựng hoá chất mà còn đựng thực phẩm như hạt điều , dầu mỡ , bột ăn cho gia súc gia cầm ...

Hủ 2 lít nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/3501451922_1533111937.jpg

Hủ nhựa 2 lít nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/8589328334_1533111943.jpg

Hủ 1.5 lít nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/2453854432_1533111950.jpg

Hủ 1.5 lít nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/9076156682_1533111956.jpg

Hủ 1.5 lít quai

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/6833379971_1533111961.jpg

Hủ 1 lít tròn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/2108595317_1533111966.jpg

Hủ 1 lít cao

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/8842615321_1533111970.jpg

Hủ 1 lít tròn nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/5093662089_1533111975.jpg

Hủ 1 lít quai

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/5685715548_1533111981.jpg

Hủ 1 lít nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/9072460211_1533111996.jpg

Hủ 1 lít nắp đỏ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/9005355003_1533112001.jpg

Hủ nhựa 1 lít nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/9000405252_1533112007.jpg

Hủ 750 ml nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/9309915254_1533112011.jpg

Hủ nhựa 750 ml nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/4089338382_1533112017.jpg

Hủ nhựa 500 ml nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/9575884061_1533112033.jpg

Hủ 500 ml nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/8253439515_1533112038.jpg

Hủ 350 ml mỡ bò

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/2293023072_1533112044.jpg

Hủ nhựa 350 ml nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/8875362662_1533112048.jpg

Hủ 250 ml nắp garenty

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/7937918595_1533112054.jpg

Hủ 250 ml nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/4116434022_1533112059.jpg

Hủ nhựa 100 ml nắp vặn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/01/7362293322_1533112063.jpg

Công Ty TNHH Công Nghiệp Mỹ Kỳ

www.nhuamyky.com

ĐC: 528/5/129 Điện Biên Phủ, P11, Q10

ĐT: 0933 870 490 Lê hoặc 097 469 0412 Hà

Mail: nhuamyky01@gmail.com

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?