Hotboy sơ mi trắng ăn trộm bị tóm tại trận, cột cả tay lẫn chân - Nhục chưa?

Ăn trộm xe máy bị bắt tại Cầu Giấy Hà Nội. Ăn cắp xe của thanh niên áo vàng. Một mình thanh niên đuổi và đè bắt được tên trộm. Công nhận tên trộm này số hơi nhọ. Mùng 1 đầu tháng các cụ nhớ giữ đồ cẩn thận. Kẻo cả tháng lại bị giông

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/24/20228717_1201874076624395_35210880942563_2ollf0ae5e3mk.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/24/19059801_1201873906624412_32721981944518_2ollf0af0i8i6.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/24/18447089_1201873963291073_23965619449149_2ollf0aemojq9.jpg

Nguồn: Tân Phạm-otofun
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?