Hội những người không sợ vợ

Đàn ông có rượu vào là khác ngay các bác nhỉ, cứng thật đấy. Chứ bình thường thì nào là "Vợ thôi mà, sợ gì mà không sợ", "Đứa nào bảo bố sợ vợ, gì chứ vợ bố của làng đều sợ chứ có mỗi mình bố đâu!",... Hoặc gọi một cách văn minh như Diệp Vấn: "Anh không sợ vợ, anh chỉ tôn trọng vợ thôi".
Bình luận
-
Sợ đến nỗi phải tự vấn an.há..há..

- Trả lời -

- 04/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?