Học hỏi không ngừng là bí quyết của mọi "ông chủ" thành công

meomeo 846288meomeo 846288

22/06/2017/0

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ NHÂN SỰ, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Sự tham dự của những diễn giả hàng đầu Việt Nam về quản trị doanh nghiệp trong HỘI THẢO https://goo.gl/JVVNYR
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f3a9_2oh1csdrhl32r.png
TS. LƯƠNG HOÀI NAM oOo
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f56f_2oh1csdoi6isa.png
Nguyên Tổng Giám đốc Jetstar Pacific Airline, Air Mekong, CEO Hải Âu Aviation
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f56f_2oh1csdoi6isa.png
Nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f56f_2oh1csdoi6isa.png
Nguyên Phó Tổng Giám đốc Nam Long Group
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f56f_2oh1csdoi6isa.png
...
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f3a9_2oh1csdrhl32r.png
TS. HOÀNG TRUNG DŨNG oOo
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f56f_2oh1csdoi6isa.png
Chủ tịch Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f56f_2oh1csdoi6isa.png
Nguyên Giám đốc Nhân sự MARITIME BANK
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f56f_2oh1csdoi6isa.png
Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TASCO
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f56f_2oh1csdoi6isa.png
...
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f3a9_2oh1csdrhl32r.png
TS. VÕ TRÍ THÀNH oOo
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/1f56f_2oh1csdoi6isa.png
Phó Viện Trưởng viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung Ương
https://goo.gl/YYk5bR
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/meomeo_2oh1crdsc333t.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?