Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic: Việt Nam xếp đầu bảng tổng sắp, trên cả Trung Quốc

Thật không tin được.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/07/image_2n09kttc3bhkj.jpeg


Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic 2016. Ở loạt bắn cuối, anh bắn được 10,7 điểm. Anh giành tổng điểm 202,5 điểm, phá kỷ lục Olympic.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/07/image_2n09l0hcnl138.jpeg


Chúng ta đang đứng trên China. Cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với Mỹ. Quá tuyệt vời.
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?