Hoàng Tôn bị 'tố' gạ gẫm người yêu của bạn, rủ qua nhà bày trò để nổi tiếng: Sự thật là gì?

Chẳng lẽ đây là góc tối của Vbiz sao? Thôi cứ chờ Hoàng Tôn lên tiếng xem sao. Chứ muốn nổi tiếng mà bày trò này thì hơi quá.https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/19748515_1832285083753633_73042880561544_2ojtcqicgpfch.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/19875445_1877502725904018_26318910345719_2ojtcqif5r10i.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/tieu-su-ca-si-hoang-ton-8698_2ojtcqimdh6nf.jpg


Xem thêm video:
Bình luận
-
Báo đăng toàn người nổi tiếng không hà, thích thặc.

- Trả lời -

- 12/07/2017

Đúng là sâu bích mà

- Trả lời -

- 12/07/2017

- Trả lời -

- 12/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?