Hoa nào khi bỏ đầu thành châu lục, chặt đuôi thành động vật?

Loài hoa gì mà có khả năng 'thiên biến vạn hóa' khi có thể trở thành một châu lục rộng lớn lúc cắt đầu và biến thành một động vật nếu bỏ đuôi?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/30/3-3128-1459179446_2mba0pl6b2lfh.jpg


Tên một loài hoa, bỏ chữ cái đầu được một châu lục, bỏ chữ cái cuối được một loài động vật?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/30/1-6807-1459179446_2mba0pl6obj14.jpg

Cái gì ăn vào thì nó lớn mà uống nước vào thì nó chết?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/30/2-4183-1459179446_2mba0pl67apna.jpg

Bạn có thể nhìn thấy nó nhưng không thể chạm vào nó, nó có thể biến mất nhưng không bao giờ bỏ bạn mà đi. Là cái gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/30/4-3179-1459179447_2mba0pl632c32.jpg

Ở nơi nào mà hôm nay xuất hiện trước hôm qua?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/30/5-9356-1459179447_2mba0pl64hjmi.jpg

Người chả sợ gì vẫn sợ 1 cái, đó là cái gì?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/chi-20-nguoi-doan-dung-so-dua-hau-trong-buc-anh-nay-con-ban.2297969[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/30/1-1851-1459092206_2mb5hb0qhcqkm.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?