0/17/07

Hổ mang khổng lồ bị đàn chó thay nhau xâu xéNhìn cảnh đám chó xâu xé con rắn mà thấy thương, làm liên tưởng tới câu "ngũ mã phanh thây" cái này chắc được gọi là "ngũ cẩu phanh thây". 5 chọi 1 con rắn không chết mới lạ, 5 con chó con nào cũng chiến ác liệt, ghi nhận em rắn đã cố gắng chiến đấu tới phút cùng để giành lại sự sống.
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?