Hình ảnh quảng cáo che khuất màn hình !

Gởi ban quản lý diển đàn Vitalk !
Tôi không thể xem được nội dung tin tức và bài viết trên diển đàn vì lý do , 2 màn hình quảng cáo đã che khuất hết bài viết .
Xin cho hỏi cách nào để xóa ? Nếu Diển đàn Vitalk cần những mục quảng cáo thì xin dời , chổ nào không che bài viết .
Tôi nghỉ không riêng vì tôi , mà tất cã các độc giả của Vitalk cũng rất khó chịu vì những hình ảnh quảng cáo như thế nầy .
Thật sự nó không giúp quảng cáo những sản phẫm trên có hiệu quả mà có khi phản tác dụng .
Xin ban quản lý khắc phục tình trạng quảng cáo che khuất màn hình trên , Cảm ơn . .
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?