Hình ảnh 9 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên máy bay CASA-212 gặp nạn

Vẫn còn đó 9 người anh, người em, người con của đất Việt vẫn chưa về nhà, cả đất nước cùng nguyện cầu và ngóng chờ tin các anh từng giờ từng phút, quan trọng nhất vẫn luôn giữ những tia hy vọng dù là mỏng manh...

Danh sách phi công, thành viên tổ bay Casa- 212 số hiệu 8988:https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/18/13453409-10208467985273885-459970347-o-1_2mn1egp95aaq1.jpg

Lê Kiêm Toàn - Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (quê Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/18/13441844-10208467985113881-1794773213-o-_2mn1egp55kqkq.jpg

Nguyễn Đức Hảo - Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (quê Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/18/13467548-10208467985153882-729410932-o-1_2mn1egp529pr6.jpg

Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (quê Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/18/13461001-10208467985073880-2043534201-o-_2mn1egp4m2q13.jpg

Nguyễn Ngọc Chu - Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (quê Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/18/13453402-10208467985193883-575668793-o-1_2mn1egp5ikn95.jpg

Lê Văn Đình - Đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (quê Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/18/13461236-10208467985233884-684211026-o-1_2mn1egp5602rc.jpg

Đỗ Văn Mạnh - Thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 (quê Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/18/13446185-10208467995234134-597614243-o-1_2mn1egpbidjd5.jpg

Lê Đức Lam - Trung úy chuyên nghiệp Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (quê Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/18/13453513-10208467995274135-743626212-o-1_2mn1egp5gmonj.jpg

Nguyễn Văn Thái - Trung úy chuyên nghiệp Nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (quê Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/18/13441887-10208467995314136-766663706-o-1_2mn1egpablkra.jpg

Nguyễn Bá Thế - Trung úy chuyên nghiệp, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (quê Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?