Hiện vật giống ấn tín được đưa về bảo tàng chờ thẩm định

Tien Sinh LucTien Sinh Luc

01/12/2016/0

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/hien-vat-giong-an-tin-duoc-dua-ve-bao-tang-cho-tham-dinh-3506754.html

Tôi đã tìm được trang web bán hính ấn tương tự bằng đồng vàng, nhưng lại không chữ Mãn
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/01/22bc6b75909d7a51f18bd3ce4d0c568b_2nhai4ipa7cn8.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/01/0136b7bd8378815f8d2c42b360918bb6_2nhai515h0ssn.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?