Herion vietnam

mrgiauhgpmrgiauhgp

15:05 - 08/12/0

Herion vietnam

Herion có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất Van điện từ Norgren các sản phẩm được chứng minh như van Maxseal và Herion . với nhiều hạng mục sản phẩm bộ dẫn động, van và pha chế khí , điều khiển dung dịch chính xác trong lĩnh vực thiết bị lâm sàng, phân tích và y tế , và các nhành công nghiệp…

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/12/08/9132537721_1512720285.jpg

Đại lý Herion

Giới thiệu về van Herion :

Van Herion được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp. Công Ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát tự hào là nhà phân phối van Herion chính hãng tại Việt Nam.

Herion vietnam.

Van Herion.

Đại lý Herion.

Van Herion

Van Herion

Van Herion

Van Herion

Model van Herion :

S6H00G0200016OV

S6H00G0080016OV Herion vietnam

S6H00G0090016OV

S6H00G0130016OV

S6H00G0190016MV

S6H00G0080016MV

S6H00G0090016MV

S6H00G0130016MV

S6VH10G0080016OV

S6VH11G0080016OV

S6VH10G0130016OV

S6VH11G0130016OV

S6VH10G0090016OV

S6VH11G0090016OV

S6VH10G0190016MV

S6VH11G0190016MV

S6VH10G0200016OV

S6VH11G0200016OV

S6VH10G0202166OV

S6VH10G0192226MV

S6VH10G0192236MV

S6VH10G0082166OV Đại lý Herion tại Vietnam

S6VH13G0112166OV

S6VH10G0132166OV

S6VH10G0012106OV

S6VH10G0202106OV

S6VH10G0392106OV

S6VH10G2302176OV

S6VH10G2312176OV

S6V10G0442176OV

S6V10G1382106OV

S6V10G1382176OV

S6VH10G0202176OV

S6VH11G0202176OV

S6V10G0082206OV

S6VH10S30010016OV

S6VH11S30010016OV

S6VH10S30200016OV

S6VH11S30200016OV

S6VH10S30190016MV

S6VH11S30190016MV

S6VH10S30080016OV

S6VH11S30080016OV

S6VH10S30090016OV

S6VH11S30090016OV

S6VH10S30130016OV Van Herion

S6VH11S30130016OV

S10G10G0010395OV

S10G10G0030395OV

S10G10G0200395OV

S10B10G0200395OV

S10G56G0080615OV

S10G56G0090615OV

S10G56G0130615OV

S10G56B0130615OV

S10G56G0010665OV

S10G56G0030665OV

S10G56G0200665OV

S10G56G0190665MV

S10H00G0200015OV

S10H00G0080015OV

S10H00G0130015OV

S10H00G0190015MV

S10H00G0080015MV

S10H00G0090015OV

S10VH10G0080015OV

S10VH11G0080015OV

S10VH10G0130015OV

S10VH11G0130015OV

S10VH10G0090015OV

S10VH11G0090015OV

S10VH10G0200015OV

S10VH11G0200015OV

S10VH10G0030015OV

S10VH11G0030015OV

S10VH10G0190015MV

S10VH11G0190015MV

S10VH10G0010015OV

S10VH11G0010015OV

S10V10G0012215OV

S10VH10G0202215OV

S10V 10G0032215OV

S10VH10G0032215OV

S10V10G0042215OV

S10VH10G0392215OV

S10V10G0942215OV

S10V10G1662215CV

S10V10G0132225CV

S16VH1710G0200015OO

S16VH1711G0200015OO

S16VH1910G0200015OO

S16VH1911G0200015OO

S16VH1710G0190015MO

S16VH1711G0190015MO

S16VH1010G0190015MO

S16VH1911G0190015MO

S16VH1710G0080015OO

S16VH1711G0080015OO

S16VH1910G0080015OO

S16VH1911G0080015OO

S16VH1710G0090015OO

S16VH1711G0090015OO

S16VH1910G0090015OO

S16VH1911G0090015OO

S16VH1710G0130015RO

S16VH1711G0130015RO

S16VH1910G0130015RO

S16VH1911G0130015RO

S25VH1710G0200012OO

S25VH1711G0200012OO

S25VH1910G0200012OO

S25VH1911G0200012OO

S25VH1710G0190012MO

S25VH1711G0190012MO

S25VH1910G0190012MO

S25VH1911G0190012MO

S25VH1710G0080012OO

S25VH1711G0080012OO

S25VH1910G0080012OO

S25VH1911G0080012OO

S25VH1710G0090012OO

S25VH1711G0090012OO

S25VH1910G0090012OO

S25VH1911G0090012OO

S25VH1710G0130012RO

S25VH1711G0130012RO

S25VH1910G0130012RO

S25VH1911G0130012RO

SC6VH10G1550012OO

SC6VG10G1550011OO

SC6VH10G1680012OO

SC6VG10G1680011OO

SC6VH10S31550011OO

SC6VG10S31550011OO

SC6VH10E1550011OO

SC6VH10E1810011OO

MR10HVG40013OO (handbet.)

MR10HVG50013OO (handbet.)

MR10HVC440013OO (handbet., Schalttafeleinbau)

MR10HVC450013OO (handbet., Schalttafeleinbau)

MR10RG40013OO (rollenbet.)

MR10RG50013OO (rollenbet.)

MRU6HVG020011OV

MRU6HVG050011OV

MRU6HVG10011OV

MRU6HVG20011OV

MRU6HVG30011OV

MRU6HVG40011OV

MRU6RG20011OV

MRU6RG30011OV

MRU6RG40011OV

MRU6HVG0240011OV

MG10HVG40012OV

MG10HVG50012OV

DMK25HG700012OO

DMK25HG900012OO

DYG10NA630071OO

DYG10NA800071OO

DYK10HA700012OO

DYK10HA900012OO

DYK6HG500011OO

DYK6HG700011OO

DYK6HG800011OO

DYK6HG900011OO

DMK10HG700012OO

DMK10HG900012OO

DBC6HKE610171OO

DBC6HKE700171OO

DBC6HKE750171OO

DBC6HKE800171OO

DBC6HKE810171OO

DBC6HKE850171OO

DBC6HKE890171OO

DBC6HKE910171OO

DBC10HKE610171OO

DBC10HKE700171OO

DBC10HKE750171OO

DBC10HKE800171OO

DBC10HKE850171OO

DBC10HKE890171OO

DBC10HKE990171OO

DBC10HKE900171OO

DBC10HG500012OO

DBC10HG700012OO

DBC10HG800012OO

DBC10HG900012OO

DBC10HE500011OO

DBC10HE700011OO

DBC10HE800011OO

DBC10HE900011OO

PS6G30012OO

PS6G20242OO

DBC10HS5500011OO

DBC10HS5700011OO

DBC10HS5800011OO

DBC10HS5900011OO

PS6G20242OO

PS6G40012OO

PS6G30012OO

DBC6HG500011OO

DBC6HG700011OO

DBC6HG800011OO

DBC6HG900011OO

DBC6HG910011OO

DBC6HE500011OO

DBC6HE700011OO

DBC6HE800011OO

DBC6HE900011OO

DBC6HE910011OO

DBC6HS4250011OO

DBC6HS4500011OO

DBC6HS4700011OO

DBC6HS4800011OO

DBC6HS4900011OO

DBC6HS4910011OO

DBC6HC4500011OO

DBC6HC4700011OO

DBC6HC4800011OO

DBC6HC4900011OO

DBS10HG700013OO

DBS10HG900013OO

DFS10HG700014OO

DFS10HG900014OO

DBS25HG700012OO

DBS25HG900012OO

DFS25HG700012OO

DFS25HG900012OO

MR6UP10G0040012OV

MR6UP10G0080012OV

MR6UP10G0300012OV

DYK6UPG502014OV

DYK6UPG702014OV

DYK6UPG802014OV

DYK6UPG902014OV

S10UP10G1970162OV

S10UP10G1970192OV

S10UP10G2330162OV

S10UP10G2330192OV

S10UR10G1870162OV

S10UR10G1870192OV

S10UR10G2330162OV

S10UR10G2330192OV

S16UP4310G1870053OO

S16UP4310G1870063OO

S16UP4110G1870053OO

S16UP4410G1870053OO

S16UP4410G1870063OO

S16UP4310G2120053OO

S16UP4310G2120063OO

S16UP4110G2120053OO

S16UP4410G2120053OO

S16UP4410G2120063OO

S16UP4310G2330053OO

S16UP4310G2330063OO

S16UP4110G2330053OO

S16UP4410G2330053OO

S16UP4410G2330063OO

S25UP4310G1872063OO

S25UP4310G1870073OO

S25UP4410G1870073OO

S25UP4410G1872063OO

S25UP4310G2332063OO

S25UP4310G2330073OO

S6UP10G1872014OV

S6UP10G1872054OV

S6UP10G2332014OV

S6UP10G2332054OV

S6UR10G1870184OV

S6UR10G1870194OV

S6UR10G2330184OV

S6UR10G2330194OV

DBC10UPG503013OO

DBC10UPG993013OO

DBC10UPG903013OO

DBC6UPG502013OV

DBC6UPG702013OV

DBC6UPG802013OV

DBC6UPG902013OV

DBC6UPG500024OO

DBC6UPG990024OO

DBC6UPG900024OO

MU8HR20013OV

MU10HR30013OV

MU12HR40013OV

MU16HR50013OV

MU20HR60013OV

MU25HR70013OV

MD8HR20013OO

MD10HR30012OO

MD12HR40013OO

MD16HR50013OO

Van Herion, Van thủy lực Herion, Van khí nén Herion, Van solenoid Herion, Đại lý Herion, Đại lý van Herion, Đại lý Herion tại Việt Nam, Herion vietnam

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84 ( 08 ) 38958796

Email : info@hgpvietnam.com - Website : www.hgpvietnam.com 

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?